Skoler ser på skyer

The ‘cloud’ has become the technological buzzword of the moment, but behind the hype it offers a computing model that has the potential to provide IT services that can be…

Standardisering som tvangstrøye

Når går standarder, standardisering og standardløsninger over fra å være et hjelpemiddel til å bli en tvangstrøye? I mitt daglige arbeid møter jeg på standarder av et eller annet slag…