Ytelsesforbedring i Feide-LDAP på ADAM/AD LDS

For ei stund siden ble det laget ferdige Feide-skjema som kunne  importeres i Microsoft ADAM/AD LDS. Vi har oppdaget at skjemaene mangler indeksering av attributtet eduPersonPrincipalName (Feide-navn) som er det attributtet innloggingstjenesten i Feide benytter for å finne informasjon om brukeren. Med indeksering slått på vil responsen bli mye raskere og brukeropplevelsen bedre.   Dess …

Ytelsesforbedring i Feide-LDAP på ADAM/AD LDS Read More »