Jeg vet hvor du er… alltid!

EFF (Electronic Frontier Foundation) har publisert et whitepaper som omhandler «locational privacy», On Locational Privacy, and How to Avoid Losing it Forever, som er vel verdt å lese gjennom og…