Elever endrer eget vitnemål

Varianter over denne overskriften har vi sett i mange aviser den senere tiden. Forløpet ser ut til å være rimelig likt i de fleste tilfellene: en elev får tak i…