Nye Feide – oversikt for tjenesteleverandører

Presentasjon for Standard Norge komite 186. Opptak av presentasjonen ligger under foilene. Opptak fra presantasjonen på Vimeo: https://vimeo.com/431387665/221f289119