Arkitekter, arkitekturer og arkitekturplanlegging

Mandag var en på Software 2008 i regi av Dataforeningen og deltok på seminaret Arkitekter, arkitekturer og arkitekturplanlegging. En god del “repetisjon”, men en del var nytt og nyttig. Mye en kan ta tak i videre arbeid på dette området i utdanningssektoren. Planen er jo å få gjort en del rundt arkitektur i tiden fremover, en må bare finne ut hvilke deler nytteverdien er størst og bør en tar tak i først.