Store endringer i Feide

Feides nye versjon av innloggingstjenesten er nå oppe i pilot og sett fra brukersiden vil dette bli en stor endring. Brukergrensesnittet endres totalt, og alle tilbakemeldinger vi har fått tyder på at det har blitt til det bedre.

Omleggingen vil også gi oss muligheten til å gjøre flere tilpasninger i bakkant enn det vi har hatt muligheten til tidligere.

Andreas har skrevet et lengre innlegg på rnd.feide.no som jeg vil anbefale å lese. Under trekker jeg derfor bare frem det jeg ser som de viktigste endringene fra brukerens side.

Innlogging er nå delt inn i tre steg, der to steg blir “valgfrie” etter første gangs bruk.

1. Valg av tilhørighet

Det første en vil se når en skal logge inn på en tjeneste er at grensesnittet har fått seg er sårt tiltrengt ansiktsløft:

Tjenesten har nå muligheten til ha en egen logo oppe i venstre hjørne (Foodle) for å vise brukeren hvor han logger inn. Innloggingstjenesten bruker nå EV-Sertifikat (grønn adresselinje i webleseren med informasjon om organisasjonen som tilbyr websiden).

Men det viktigste på denne siden er jo at brukeren kan velge hvor han kommer fra. Dette valget vil huskes til neste gang brukeren kommer tilbake, så han slipper å se dette bildet igjen. Brukeren vil selvsagt ha mulighet til å gå tilbake til dette steget om han ønsker.

Her vil vi også ha muligheten til å gjøre forskjellige grep for å gjøre det lettere for de minste elevene, for eksempel å forhåndsutfylle organisasjon ut i fra IP-adressen de kommer fra, tilpasse utseendet slik at det blir lettere å velge eller lignende. Vi tar gjerne i mot gode forslag.

2. Innlogging

Dette er bildet en bruker vil se mest av:

Ikke så mye å si om dette steget. Rimelig selvforklarende.

3. Samtykke

Denne er ny og spennende:

Tidligere hadde brukeren mulighet til å se hvilken informasjon som ble oversendt mens nå blir han presentert for denne informasjonen. I alle fall første gang han bruker en tjeneste. Som du ser har du muligheten for å lagre samtykke slik at dette steget ikke vil vises for denne tjenesten igjen. Samtykke kan trekkes tilbake igjen i Innsynstjenesten.

Jeg er litt spent på hvordan vi skal få denne forstålig for de minste. Kanskje kan skoleeier hente inn et generelt  samtykke fra foresatte og så ut i fra rolle og tilhørighet hoppe over dette steget for disse.

Brukeren er nå logget inn og vil bli sendt til tjenesten. For de neste Feidetjenestene han går til vil brukeren hverken se bildet med valg av tilhørighet eller innloggingsbildet i og med at det er single sign-on, men om han går til en tjeneste han ikke har gitt samtykke for informasjonsoverføring vil samtykkebildet kunne komme opp.

Utlogging

Utlogging er også endret for å tydeligere vise hva som foregår:

Når brukeren trykker på utloggingsknappen i en tjeneste blir han sendt til Feides utloggingsside. Her viser den hvilken tjeneneste han nettopp logget ut fra, lister ut hvilke andre Feidetjenester brukeren er logget inn på og gir muligheten til å logge ut av disse tjenestene også.

Innsynstjenesten

Om du vil prøve ut den nye innloggingstjenesten gå til Innsynstjenestensom nå bruker denne. Tjenesten har også fått en del ny funksjonalitet. Den viser nå hvilke tjenester du har tilgang til og du kan administrerere samtykkeinformasjonen der.