Jeg vet hvor du er… alltid!

EFF (Electronic Frontier Foundation) har publisert et whitepaper som omhandler “locational privacy”, On Locational Privacy, and How to Avoid Losing it Forever, som er vel verdt å lese gjennom og tenke litt på når en tar i bruk tjenester. Mange nye tjenester og sosiale medier begynner å ta i bruk denne typen informasjon for å gi en merverdi, til brukeren, til seg selv og ikke minst til annonsører. Men kanskje bør ikke andre alltid ha tilgang til informasjon om hvor du befinner deg…

Jeg har ikke sett noen god norsk oversettelse på “locational privacy”, men EFF beskriver det som:  “Locational privacy (also known as “location privacy”) is the ability of an individual to move in public space with the expectation that under normal circumstances their location will not be systematically and secretly recorded for later use.”

Eksemplene de trekker frem er hverdagseksempler som ikke har noe spesifikt med utdanning å gjøre, men de samme utfordringene vil være der for tjenester som tas i bruk i skolen. Tjenestebestillere og utviklere må være bevisst hva det gjør når de kjøper eller utvikler nye tjenester for sektoren/skolen/klassen. Hva samles inn av identifiserende lokasjonsinformasjon og hvordan behandles den av de som samler den inn? Datatilsynet har nylig publisert informasjon om to kontrollrunder som omhandler identifiserende lokasjonsinformasjon, en for bomselskap (Brukket lenke) og en for kollektivselskap (Brukket lenke). Begge kontrollrundene påviser store mangler rundt informasjon til brukerne om hvilken informasjon som samles inn og hvordan denne informasjonen håndteres og slettes. Det er ingen grunn til å tro at rutinene er bedre i de mer virtuelle tjenestene som er spredt rundt omkring på nettet.

Hmm… Jeg er vel kanskje ikke helt uskyldig selv heller som skrev masteroppgave om hvordan en kunne kombinere lokasjonsdata fra f.eks. mobiltelefoner med meldingssystemer for å kunne effektivisere driftsovervåkning av servere og tjenester… Men jeg logga ikke informasjonen for ettertiden da…

Kreative personer kan finne ut mye om deg og dine vaner om de får tilgang til denne typen informasjon. 🙂
(XKCD on Google Latitude)