Chrome dominerer utdanningssektoren

Chrome står for 42% av innloggingene i Feide, etterfulgt av Internet Explorer med 24% og Mobile Safari med 15%. Tallene baserer seg på statistikk fra godt over 3 millioner innlogginger i perioden mellom 8. og 14. januar 2016.

På opertivsystemsiden er  ikke overraskende Windows på topp med 62%, etterfulgt av iOS med 16% og Mac OS X med 15%.

 

Nettlesere og nettleserversjoner

browser

Se interaktiv versjon her.

Grovt sett har vi halvparten Chrome, en fjerdedel Internet Explorer og en fjerdedel Safari (OS X og iOS).

Dette er nokså likt nettleserbruken i landet som helhet, men det ser ut til at vi har en større andel med Internet Explorer og mindre Firefox og Opera. Opera er praktisk talt ikke-eksistrende med sine 0,67%.

Operativsystemer og operativsystemversjoner

os

Se interaktiv versjon her.

I motsetning til dominansen på nettlesere har Google bare en minimal brukermasse på ChromeOS, 0,14%.

Operativsystemer og nettlesere

os_browser

Se interaktiv versjon her.

Samme graf for bare UNINETT gir et noe noe annet bilde.

os_browser_uninett

Se interaktiv versjon her.

 

Illustrasjonsfoto: ‘Browser’ av Johan Larsson. Lisens: CC BY 2.0