Startskuddet for Feide i store kommuner

Sammen med KS’s IKT-forum arrangerte vi på torsdag et informasjonsmøte om Feide for store kommuner. 17 av de største kommunene deltok på møtet. Programmet bestod av fem innledninger;

  • Øystein Johannessen fra Kunnskapsdepartementet åpnet med “Feide: fortid, nåtid og fremtid i norsk IKT-satsing”
  • Bjørn Marthinsen, IKT-direktør i Utdanningsetaten i Oslo kommune, snakket om deres erfaringer med IKT i skolen og Feideinnføring
  • Kristine Sevik, UNINETT ABC, tok en gjennomgang av hva Feide er og hvordan det hele henger sammen
  • Harald Kjensli, KS IKT-Forum, tok et overblikk over den nye eKommune-planen og spesielt utfordringene med IKT i grunnopplæringa
  • Til slutt holdt jeg en liten seanse om teknologien som benyttes i Feide, hovedsaklig med fokus på lokale løsninger.

Presentasjonene finnes på (Broken link). Foreløpig bare Johannessens og min, men flere kommer etterhvert som vi får dem inn.