Tilstands-tilpasset tjeneste

Becta har en litt interessant artikkel om “Context-aware computing” i denne månedens Technews(Broken link).

Tenk om en kunne fått tilbudt tjenester og informasjon ut i fra den konteksten og tilstanden en var i der og da. Tilstand kan jo være så mangt, men det kan for eksempel være lokasjon, tidspunkt, andre enheter/personer i nærheten og lignende.

Becta ser jo selvsagt mest ut i fra et utdanningsperspektiv, men det hadde jo vært utrolig praktisk i hverdagen ellers også.

Skulle gjerne hatt en mye mer “intelligent” mobil/pda som gav meg den informasjonen jeg trengte når jeg vil ha den og tilpasser seg omstendighetene. Hittil bruker jeg bare mulighetene for profilstyring av ringemodus slik at denne endrer seg ut i fra dag, tid på døgnet og avtaler i kalenderen. Veldig kjekt det, men en skulle gjerne hatt så mye mer.