Revisjon av attributtene brukt i Feide

Feideorganisasjonen er inne i en revisjonsprosess for attributtene som benyttes i samvirket/federasjonen. En første versjon er nå lagt ut på Feide sine sider: Attributter i Feide.

Dette er bare begynnelsen av jobben, men allerede nå ser vi at det kan komme endringer som påvirker vertsorganisasjoner i Feide en del.

De viktigste endringene sett fra meg akkurat nå (i og med at det er en prosess kan jo ting endre seg):

  • Fornavn (givenName) blir obligatorisk
  • Visningsnavn (displayName) blir obligatorisk
  • Rolle i forhold til organisasjon/organisasjonsenhet (eduPersonScopedAffiliation) blir obligatorisk.
    Det vil si at en må fylle ut alle tilhørigheter til en person på formenrolle@organisasjon(senhet), f.eks. noe ala employee@stfk.no,student@NO987654321.stfk.no, employee@NO987654325.stfk.no,guardian@NO987654328.stfk.no. Formatet på det etter @ er i dagens policy definert til å være realmet eller organisasjonsenhetens id etterfulgt at realmet.
  • eduPersonEntitlement blir obligatorisk og grep-kodene skal inn. Minimum klassetrinn, men det kan bli mer som f.eks. studieretning, fagkoder o.l. Her må vi gjøre et stykke arbeid for å få riktige data til å flyte.
  • E-post og mobil til personer må være personlige. Tidligere har det vært mulig å sette en fellesadresse som e-postadresse. Dette er foreslått endret.

 

Arbeidet med den nye attributtpolicyen vil fortsette i sommer og i høst, og Feideorganisasjonen tar gjerne i mot kommentarer. Jeg kan også formidle videre om det er noe.