SAML 2.0 for .NET i åpen kildekode

Danskene har sluppet en “verktøykasse” for de som vil integrere .NET-tjenester med SAML2.0 federasjoner. Det finnes allerede flere programpakker som kan gjøre dette, men dette er første gangen jeg har sett en lettvektsløsning som er frigitt som åpen kildekode.

De har også laget en Java-versjon, men det er jo .NET som har vært det største savnet for mange.

Ved å bruke Mozilla-lisens kan disse bibliotekene også kombineres med kode som ikke er åpent tilgjengelig.

OIOSAML.NET kan lastes ned fra Softwarebørsen.

Så vidt jeg vet har ikke disse pakkene vært brukt for integrasjon mot Feide ennå, men så fremt de støtter de meldingene Feide krever burde de kunne benyttes rimelig greit.