Svekker tilgjengelige læringsressurser personvernet?

For å kunne få presentert tilpassede websider og læringsressurser i dag må elever og lærere registrere sine tilgjengelighetsbehov og preferanser i de enkelte tjenestene som tilbyr tilpasninger. Dette fører lett til at informasjon som kan utlede helseforhold og annen personlig informasjon registreres og må vedlikeholdes i mange tjenester. Også tjenester utenfor skoleeiers kontroll.

UNINETT ABC setter nå i gang et prosjekt der vi skal vise at dette kan gjøres på en enklere og sikrere måte med allerede eksisterende teknologi og standarder:

  • Elever og lærere må kunne vedlikeholde informasjonen en plass, men den skal kunne benyttes av mange tjenester.
  • Tjenesten som oppbevarer tilgjengelighetsbehovene for elevene og lærerneskal ikke inneholde personidentifiserende informasjon.
  • Tjenester som benytter tilgjengelighetsbehovene til å tilpasse websider og læringsressurser trenger ikke personidentifiserende informasjon.
  • Tjenestene som benytter tilgjengelighetsbehovene trenger/bør ikke lagre tilgjengelighetsbehovene i tjenesten.
  • Eksisterende standarder og infrastruktur for informasjonsoverføring og tilgjengelighetbehov benyttes.

Under er et innlegg jeg skrev på bloggen min i fjor høst om dette. Fokuset mitt har vært på det tekniske og personvernmessige, mens jeg regner med at om Kristine eller Cecilie hadde skrevet om dette så hadde det nok vært andre muligheter som hadde vært i fokus. 🙂