Telefonterror.no som vCard for Apples Address Book

Telefonterror.no er en genial tjeneste som lar deg slå opp ukjente telefonnummer og se om det er registrert som et nummer som benyttes i forbindelse med telefonsalg, markedsundersøkelser, kundeoppfølging og lignende. I tillegg til å kunne søke opp nummer på websiden er det en iPhone-app og forskjellige filformater for å importere i egne programmer.

Dessverre har ingen av metodene, av forskjellige årsaker, fungert godt nok for meg med Apples Address Book som synkroniseres til min iPhone. Så jeg har endt opp med å lage et skript som lager ei vCard-fil som Address Book får til å importere og som ikke henger synkroniseringen til MobileMe og iPhone.

 

Hvorfor dette skriptet?

Ideelt sett skulle jeg gjerne brukt iPhone-appen eller et av filformatene på telefonterror.no direkte, men foreløpig fungerer ikke dette for meg.

 • vCard-filene som ligger ute blir ikke importert i Address Book. Det ser ut til å være på grunn av bruken av tomme linjer.
 • vCard- og CSV-filene ser ut til å  ANSI (Windows-1252) til å kode teksten. Det gjør at jeg mister norske tegn om jeg ikke gjør noe ekstra.
 • IPhone-appen lagrer alle telefonnummer på en kontakt. En kontakt med flere tusen telefonnummer fungerer ikke sammen med synkronisering via MobileMe.
 • Jeg ønsker en kontakt for hvert firma og alle numrene knyttet til denne kontakten så jeg ser hvem som ringer. Er jo ikke nødvendigvis alle en ønsker å ignorere.

På grunn av bruksvilkårene til telefonterror.no kan jeg ikke kjøre dette php-skriptet fra webserveren og levere ferdig vCard-fil til andre, men så vidt jeg kan se er alt i orden om hver enkelt henter ned dette skriptet og kjører det selv på sin Mac.

Om du benytter dette skriptet eller telefonterror.no på andre måter vennligst vurder å donere litt til drift og utvikling av tjenesten. Dette kan du gjøre på websiden til tjenesten.

 

Det dette skriptet gjør

Dette skriptet er relativt enkelt. Det

 • Henter ned en fil fra telefonterror.no.
 • Konverterer teksten fra ANSI til UTF-8 for å få med norske tegn og lagrer denne fila.
 • Gjør litt enkel duplikateliminering.
 • For firma som har mer enn 100 nummer registrert splitter det opp firmaet i flere kontaktkort med opp til 100 nummer på hver. (På grunn av synkroniseringsproblematikken)
 • Skriver alle kontaktene ut i en vCard-fil som så kan importeres i Address Book.

 

Kort bruksanvisning

 • Last ned telefonterror_to_ab_vcards.txt
 • Endre filendelsen til .php
 • Kjør skriptet fra et terminalvindu: php telefonterror_to_ab_vcards.php
 • Opprett ei gruppe i Address Book for alle kontaktene.
 • Dra resultatfila fra skriptet ‘telefonterror-addressbook.vcf’, som du finner i samme katalog som skriptet, inn i gruppa i Adress Book.
 • Kontaktene vil nå importeres og synkroniseres med andre enheter du synker mot Address Book.

 

Lang bruksanvisning

1. Last ned telefonterror_to_ab_vcards.txt og lagre den på skrivebordet. Med Firefox høyreklikker du på lenka og velger “Save Link as…”. Klikk på Desktop under Places på venstre side av dialogboksen som kommer opp.

tt-1

Velg Save for å lagre. Et ikon for fila vil dukke opp på skrivebordet ditt med navnet ‘telefonterror_to_ab_vcards.txt’.

 

2. Start Terminal-programmet som du finner under Application -> Utilities.

Du vil da få opp et vindu som ligner på bildet under, men kanskje andre farger og uten mye avl teksten.

tt-2

‘Promptet’ er på formatet ‘ditt-maskinnavn:~ ditt-brukernavn$’ så ikke bry deg om at det står noe litt anderledes en det på bildet over. Det viktige er kommandoene du skriver inn.

 

3. Velg riktig katalog med å skrive inn cd Desktop og trykke Enter-tasten.

Promptet endrer seg til å vise Desktop istedet for ~

 

4. Endre filendelsen på fila med å skrive inn mv telefonterror_to_ab_vcards.txt telefonterror_to_ab_vcards.php og trykke Enter-tasten. Du er nå klar til å kjøre selve skriptet.

 

5. Kjør skriptet med å skrive inn php telefonterror_to_ab_vcards.php og trykke Enter-tasten. Skriptet vil nå kjøre og du vil få noen linker med informasjon. Når promptet dukker opp igjen er skriptet ferdig og resultatfila vil dukke opp på skrivebordet.

Du kan nå lukke Terminal ved å velge Terminal og Quit Terminal fra menylinja øverst på skjermen.

 

Du skal nå ha tre filer på skrivebordet:

tt-3

Den du skal importere er den som har et ikon som et kontaktkort:

tt-4

 

6. Neste steg er å gjøre selve importen. Start Adress Book under Applications.

tt-5

7. Legg til ei gruppe ved å trykke på plusstegnet nede til venstre. (Om adresseboka ser anderledes ut trykk på knappen oppe til venstre for å få listevisning. Den firkanta knappen som er mørk grå på bildet over.)

 

tt-6

8. Gi gruppen et navn. F.eks Telefonterror.

 

tt-7

9. Dra fila fra skrivebordet og slipp den på gruppa du har opprettet. Gruppenavnet får en blå ramme rundt seg og ikonet en grønn pluss på seg når du kan slippe fila på riktig plass.

 

tt-8

10. Klikk på Add for å starte importen inn i gruppen.

 

Du har nå importert alle kontaktene i Address Book.

tt-9

De tre filene som ble lagret på skrivebordet kan du nå slette om du ønsker det.

 

Gitt at addresseboka synkroniseres med telefonen gjennom f.eks. iTunes eller MobileMe så vil denne gruppen med kontakter dukke opp på telefonen etter neste synkronisering.

 

 

Merk: Jeg har ingenting forbindelse med telefonterror.no utover det at jeg benytter tjenesten. For spørsmål om tjenesten, innholdet i den eller lignende ta kontakt med tjenesten direkte.