Støysendere i skolen for å blokkere elektronisk kommunikasjon

Hver gang jeg leser artikler i media om bruk av IKT i skolen og hvordan dette er et forstyrrende element i undervisningen ser det ut til å dukke opp kommentarer som i praksis sier følgende: “Hvorfor setter ikke skolene opp støysendere som hinder mobilsignaler, og kanskje til og med trådløse nettverk, for å forhindre bruk av mobil/nettbrett/etc”.

Dette skjedde igjen i dagens sak i Stavanger Aftenblad – Nettbrett uheldig for konsentrasjonen.

Aftenpostens sak fra 2008 ser fremdeles ut til å være like aktuell i dag som for fire år siden:

Støysenderne, eller «jammere» på fagspråket, selges i stor stil på Internett, men er ulovlig i Norge. Bruken av dem er heller ikke ufarlig: – Det kan gå på liv og helse løs om slike støysendere brukes til å blokkere voldsalarmer eller til å hindre kontakt med politi eller ambulanse. Dette kan være en veldig alvorlig situasjon, og vi liker slikt utstyr dårlig, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor til Aftenposten.no. Politiet og Forsvaret er de eneste som med loven i hånd kan blokkere elektronisk kommunikasjon. – Ulovlige støysendere blokkerer mobilsignaler

 

Dessverre er det ikke bare tilfeldige kommentatorer i nettdebatter som tror dette er en farbar løsning, men jeg har også hørt det nevnt på utdanningskonferanser av både lærere og IT-folk.

Støysendere stopper ikke uten videre ved skoleveggen, men kan påvirke store områder rundt skolen og andre folks legitime bruk… Og sist jeg sjekket var ikke norsk skole hverken en del av politiet eller forsvaret…