Pilot for utvida gruppeinformasjon i Feide

dataflyt-figur8-tmbSom jeg har skrevet om tidligere i ’Grupper og informasjonsflyt i Feide’ er det et sterkt ønske om å kunne utveksle mer gruppeinformasjon i Feide enn det som er mulig i dag. Hittil har det bare vært mulig å overføre informasjon om trinn, utdanningsprogram og programområde gjennom Grep-koderknyttet til elever. Nå etterspørres det mer detaljerte grupperinger.

Vi starter derfor en pilot der det vil være mulig for tjenester å hente ut elevers og læreres klasser/basisgrupper, undervisningsgrupper og eventuelle andre grupper en skoleeier har valgt å registrere i Feide.

I første omgang prøver vi å få med oss et lite knippe skoleeiere og tjenesteleverandører. Skoleeierne må gjøre denne informasjonen tilgjengelig i sin Feide-katalog og tjenestelevererandørene må tilpasse tjenesten sin slik at de kan hente disse gruppene fra Feide.

Feltet som vil bli benyttet er det samme som benyttes for Grep-kodene i Feide, eduPersonEntitlement. Skoleeiere kan legge inn de nye gruppene på samme måte som de legger inn Grep-kodene i dag. Tjenesteleverandører kan hente gruppene på samme måte som de henter ut Grep-kodene i dag.

dataflyt-figur8
Figur 1: Utvida gruppeinformasjon sendes gjennom Feide
For hver gruppe en elev eller lærer er medlem i vil det være en linje i entitlement-feltet til personen. Oppbygningen av linjen vil bestå av tre deler:

 • Et fast prefix som viser at dette er gruppeinformasjon.
  urn:mace:feide.no:go:group
 • En verdi som viser hvilken type gruppe det er
  • b’ – basisgruppe/klasse
  • u’ – undervisningsgruppe/faggruppe
  • a’ – andre grupper, for eksempel labgrupper, spesialundervisningsgrupper eller lignende
 • Navn/identifikator på gruppen

Det finnes ingen felles måte å navngi grupper på dette nivået. Så navnet, eller identifikatoren, på gruppa settes lokalt hos skoleeier. Ut i fra det vi har blitt fortalt er dette uproblematisk da navnet gir mening for sluttbrukeren som skal benytte gruppen i tjenesten.

Eksempler på gruppeinformasjon i eduPersonEntitlement vil da kunne bli:
urn:mace:feide.no:go:group:b:3sfb
urn:mace:feide.no:go:group:u:3fysa
urn:mace:feide.no:go:group:u:3kja
urn:mace:feide.no:go:group:u:3noa-3sfb
urn:mace:feide.no:go:group:a:3fysa-lb3

Skoleeiere og tjenester som blir med i piloten må regne med at det vil kunne skje endringer både underveis, og når piloten er over, basert på de erfaringene vi får i piloten.

I verste fall kan det ende med at funksjonaliteten ikke blir videreført, men jeg regner det som lite sannsynlig med tanke på hvor mange som ser ut til å ønske seg denne informasjonen.

Det er mer sannsynlig at det vil kunne komme endringer i hvilke grupper som overføres, formatet på gruppeinformasjonen og kanskje også måten gruppene blir overført på. Bruken av grupper inne i tjenestene vil kunne være uendret, men man bør ha mulig endring i bakhodet når innhentingen av grupper implementeres.

Vi har allerede fått noen skoleeiere og tjenesteleverandører som ønsker å bli med, men er på utkikk etter noen flere. Ta kontakt med oss påfeide@iktsenteret.no om du ønsker å bli med eller vil ha mer informasjon. Om veldig mange melder interesse kan vi ikke garantere at alle får bli med, men i så fall har vi et luksusproblem.