Pilotstart – Gruppeinformasjon i Feide

feide-grp-small1Vi har nå kommet til oppstartsfasen på piloten jeg skrev om tidligere. Notat om piloten er skrevet og lagt ut her (Brukket lenke). Invitasjon er sendt til alle berettigede hos skoleeiere i Feide og til alle tjenesteleverandører i Feide som har tilbyr tjenester til grunnopplæringen. Vel, nesten alle tjenester. Enkelte ser ut til å mangle korrekt kontaktinformasjon i Kundeportalen. Invitasjonen er også lagt ut på websidene til IKT-senteret, både på hovedweben og Feide-weben.

Responsen har vært raskere enn jeg hadde regna med. I løpet av få dager har seks skoleeiere, et kommunesamarbeid (7 kommuner) og 9 tjenesteleverandører meldt sin interesse. Fristen for å melde seg er satt til 4. oktober.

Mitt håp er at vi skal få dekket de vanligste IdM-løsningene i piloten slik at de tekniske bitene på skolesiden er på plass før vi (forhåpentligvis) får en permanent løsning. På den måten vil det bli enklere for de som ikke er med i piloten å få på plass den nye informasjonen. Noe arbeid vil det jo bli for dem også selvsagt, men de starter i det minste ikke på bar bakke.

Om piloten ikke blir vellykket må vi finne en annen måte å gå videre på. Interessen for grupper virker såpass stor at det må løses på en eller annen måte som fungerer greit for skoleeierne. Tjenestene er også viktige her, men gruppeinformasjonen er tross alt skoleeiernes data og en løsning må fungere godt for dem – praktisk, juridisk og økonomisk.

Jeg regner med at jeg kommer til å skrive litt om piloten her etterhvert som den skrider frem. I tillegg kommer det nok til å bli litt mer offisiell informasjon på websidene til senteret o.l.

Ting tar litt tid som vanlig, men de neste stegene nå er:

  • å vente på/samle inn flere som ønsker å bli med på piloten,
  • lage noen små enkle samarbeidsavtaler,
  • sette opp noen verktøy – minst en e-postliste og en wiki e.l.,
  • forberede, innkalle og gjennomføre oppstartsmøte.

Regner med oppstartsmøtet blir en plass mellom 10. og 31. oktober. Det er mye som foregår allerede den måneden.