Tilbake på gamle jaktmarker

uninettDa er jeg tilbake i UNINETT og arbeider igjen med bruk av IKT i høyere utdanning.

Sist jeg jobba med UH-spesifikke problemstillinger var i 1998 til 2004 da jeg jobbet med systemdrift ved NTNU IT. De siste ti årene har det vært mest problemstillinger for grunnopplæringa. Først i UNINETT ABC fra 2004 som så ble fusjonert inn i Senter for IKT i utdanningen i 2010.

Men nå i høst fant jeg ut at jeg ville prøve noe annet igjen. I og med at jeg liker å jobbe med utdanning, og for en hel sektor heller enn for en enkelt organisasjon, var egentlig gamle UNINETT en god match for min del. UNINETT har jo også utviklet seg ganske mye de senere årene med nye satsninger på fellestjenester for undervisning og skytjenester, i tillegg til de tradisjonelle basistjenestene som nettverk, autentiseringstjenester og lignende.

Så nå går jeg inn i en fast stilling i systemavdelinga til UNINETT, mens jeg har et års permisjon fra IKT-senteret. Om jeg kommer tilbake til IKT-senteret eller ikke kommer mest an på den videre utviklinga i senteret det nærmeste året. Jeg kjenner UNINETT såpass godt fra før og regner ikke med de helt store overraskelsene når det kommer til trivsel, arbeidsmiljø, oppgaver og utvikling der.

Arbeidsoppgavene i begynnelsen er stort sett kjente typer oppgaver, men fra litt andre vinkler og nye områder. De to jeg vet om fra starten er “teknisk tjenesteansvarlig” for Feide og arbeid med digitalisering av eksamener og prøver i høyere utdanning. Feide har jeg jobbet med de siste ti årene, men dette blir en litt ny vinkel. Digital eksamen vil for min del bli mye arkitektur, standardisering og å få forskjellige organisasjoner og fagsystemer til å snakke sammen. Kjente arbeidsoppgaver, men på et område jeg ikke har jobbet så mye med tidligere.

Med ny arbeidsgiver og nye oppgaver regner jeg med at denne bloggen følger etter. Så forvent mer av det samme som før, bare litt anderledes…