Gruppepilot i Feide – status før ferien

feide-grp-small
Som jeg har skrevet om et par tre ganger tidligere her på bloggen foregår det en pilot på overføring av gruppeinformasjon gjennom Feide i grunnopplæringa. Typisk er det snakk om klasser/basisgrupper og undervisningsgrupper.

Etter planen skal elever og lærere hos skoleeierne som er med begynne å bruke den nye funksjonaliteten fra skolestart, men jeg er en smule bekymret.

Grovt sett er fremdriftsplanen i piloten delt inn i fire faser:

  • Høsten 2013 ble føringene og de tekniske spesifikasjonene lagt
  • Våren 2014 skulle skoleeierne og tjenesteleverandørene tilpasse sine løsninger så gruppeinformasjonen kunne hentes ut og tjenestene nyttiggjøre seg dem
  • Høsten 2014 skal elever og lærere prøve ut disse tjenestene og mulighetene denne gruppeinformasjonen gir
  • Våren 2015 skal man gjøre en evaluering om denne gruppeinformasjonen også skal tilgjengeliggjøres for resten av skoleeierne i Feide, samtidig med litt videre utprøving.

Det som bekymrer meg er at jeg er veldig usikker på om skoleeierne og tjenesteleverandørene har gjort sin del i fase to denne våren. Det har vært mistenkelig stille og kanskje burde vi ha masa mer fra vår side. I og med at deltakelse i piloten går på frivillighet og skoleieres og tjenesters egen interesse og felles nytte, er det relativt begrensa hva vi har av mulighet til å presse på også.

Det gjorde det jo ikke lettere for piloten at jeg gikk over til UNINETT i mars og har nye oppgaver, og til dels nye prioriteringer. Det har i alle fall kommet til noen ting som har havna høyere opp på lista, som opprydding etter Heartbleed som mange Feide-tjenester ennå ikke er ferdige med.

Etter jobbyttet har IKT-senteret og UNINETT delt arbeidet i piloten mellom seg. IKT-senteret har ansvaret for oppfølging av deltakerne. UNINETT, som i praksis vil si meg her, har ansvaret for å bistå i alle tekniske problemstillinger. Enten må alt ha vært klinkende klart og veldig rett frem, eller så har ikke deltakerne gjort så veldig mye, for jeg har bare fått noen få spørsmål i løpet av våren. Slik jeg kjenner området så blir jeg litt overrasket om det er det første alternativet.

Så det ser ut til å være satus nå rett før sommeren starter; Jeg antar at det er et fåtall som er klare til skolestart, men håper jeg tar feil.

Har dere tekniske spørsmål om hvordan dette skal gjøres så tar jeg dem mer enn gjerne på support@feide.no. Generell status må tas av IKT-senteret, da jeg ikke er daglig oppdatert på den siden. Slike spørsmål kan også sendes til support@feide.no da vi har felles support-system for Feide, men om dere vil snakke med noen må dere ringe Feide-folka i IKT-senteret.