9 høner her, 7 høner der…

På min vandring gjennom butikken i dag var jeg innom skapet fullpakket med egg. Nærbutikken min, et ICA Supermarked, fører egg fra Den stolte hane og foran meg lå tre typer:

  • Gårdsegg
  • Egg fra frittgående høner
  • Økologiske gårdsegg

Men hva er nå egentlig forskjellen? Ikke det at jeg hverken er fanatisk opptatt av økologisk mat eller dyrevelferd, men det er jo greit å vite hva forskjellen er når en skal velge. En tur innom websidene til produsenten ga ingen svar. Der sto det fint lite om produktene. Litt mer søking på nett gav noen resultater, men ikke så mye veldig konkret og som en legmann kan forstå. Forskrift om hold av høns og kalkun er jo der med kapittel 5 om verpehøns, og en masse dyrevernsorganisasjoners sider om hvor ille industrielt dyrehold er. Oppdatering: Enn om jeg hadde funnet denne med en gang: Høner, velferd og egg (Broken link)  Det nærmeste jeg fant var boksen nederst i artikkelen “Fri flyt av høner (Broken link)” fra Norturas medlemsblad (Broken link):

Fire kategorier drift
– I norsk eggbransje finnes det i dag fire ulike driftsformer, forteller Jan Roy Eide:

  1. Tre høners bur (ikke godkjent til produksjon av økologiske egg)
  2. Innredede bur (ikke godkjent til produksjon av økologiske egg)
  3. Frittgående innendørs anlegg (maks. 9 høner pr. kvadratmeter)
  4. Økologisk anlegg. Det kreves at hønene er frittgående og maks 7 høner pr. kvadratmeter. Kreves i tillegg vinterhage og tilgang til beite

– Driftsmodell 1 vil bli forbudt fom. 1. januar 2012, de øvrige tre vil være godkjent. 1 og 2 er ikke godkjent til produksjon av økologiske egg, sier han.

Og en artikkel fra Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt:

Egg fra frittgående høner
Disse eggene kommer fra høner som lever i åpne, store haller; men innendørs her i landet. I Danmark, for eksempel, er egg fra frittgående høner fra høner som kan gå fritt ute eller inne.
Økologiske egg
Dette er egg fra høner på et økologisk gårdsbruk; som er godkjent av kontorllorganet Debio. På eggkartongen finner du Ø-merket, som er Debios merke på økologiske varer. Les mer på www.debio.no
Egg fra høner i bur
De øvrige eggene kommer fra høner i bur. MEN: Burene blir stadig bedre; og innen 2012 skal alle vanlige bur (med 3 høner per bur) være erstattet av større og ”innredede” bur, med vagle, sandbad og muligheter for å bygge rede. Det er mye forskning på gang omkring hønsehold og dyrevelferd, og norsk landbruk gir dette høy prioritet.

Men tilbake til produktene…

  • Gårdsegg kan da komme fra alle fire driftsformene
  • Egg fra frittgående høner kan komme fra 3 og 4
  • Økologiske egg fra 4. For driftsform 3 ser det ikke ut til at de er enige, eller så snakker de kanskje om forskjellige ting.

Så økologiske egg er visst sikkerstikket. Merkelig nok det jeg faktisk endte opp med å kjøpe før jeg begynte denne vandringen inn i eggets verden. Oppdatering: Magni er tydeligvis flinkere til å søke enn meg – mer informasjon: